Hoe help ik mijn kind of partner met een verslaving?

Hoe help ik mijn kind of partner met een verslaving?

Laat ik heel duidelijk zijn: je kan niet zorgen dat iemand zichzelf gaat controleren. Je kunt iemand de voorwaarden geven om zichzelf te gaan controleren.
De verslaving van jouw kind, de verslaving van jouw partner kan nooit jouw “schuld” zijn. Stel jezelf daarin niet zo centraal. Als jouw schaamte in de weg staat om adequaat te reageren op de situatie, als je liever niet reageert omdat het lastig is, omdat je bang bent iemand pijn te doen, dat zal je waarschijnlijk uiteindelijk als “fout” gaan ervaren, achteraf.
Lees verder

Zijn alcoholcontroles in de klas nodig?

Two prohibition signs in Amsterdam (The Nether...

De kinderpsychologe en alcoholspecialiste Mireille de Visser, werkzaam bij de polikliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft doet een oproep in het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond.
Ze vraagt extra aandacht van de docenten in het voortgezet onderwijs om, juist op maandagochtend, aandacht te hebben voor alcohol en drugs gebruik in het weekend. Er wordt zelfs gepleit voor inspecties die zowel in de klas als buiten Lees verder