Begripsverwarring over honger, trek, emotioneel eten, craving, afhankelijkheid en verslaving

Begripsverwarring ‘craving’

English: Crossroads.

In de hoek van de goeroes van het afvallen wordt er wel een verschil gemaakt tussen hunger en (food)craving.
Onderstaand lijstje om even duidelijk te maken hoeveel begrippen er eingelijk onder craving en honger vallen. Overigens zijn er bij deze tekst nog wel een paar opmerkinkjes te plaatsen (mijn tekst in rood).

Dus even een stukje tekst dat ik elders vandaan heb getrokken Lees verder