“Niet snuiven maar Druiven”… Oh… My… God!

Oh… keeej:
De Christen Uni heeft een campagne opgestart om de Zuidas bewust te maken van de collateral damage die er door cocaïne-gebruik ontstaat.
En dat met de leuze “Niet snuiven maar Druiven”…
Sorry, maar What-the-Fuck wil je dáár nou mee zeggen?
Bij “druiven” uit de mond van Christenen, denk ik toch eigenlijk al snel aan wijn.
Bedoelen ze: beter wijn dan cocaïne? Weten ze dan niet dat er juist gesnoven wordt om beter te kunnen drinken?
Lees verder

Rekenen over cocaïne op een bierviltje

Het kabinet wil de opiumwet gaan aanpassen om designer drugs te weren

Ik heb niet zo veel op met dit kabinet, in mijn ogen is het schrikbarend hoe weinig aandacht er bij hen is voor wetenschappelijk bewezen stellingen. Ook nu weer -door het oppakken van de “War-on-Drugs”– laat dit kabinet zien dat zij van Nederland een steeds achterlijker land proberen te maken. En dat bedoel ik letterlijk.
Waar Nederland vroeger een voorloper was op wetenschappelijk gebied en ook zeker in het gebied van een zinnige omgang met drugs (informeren en controleren werkt véél beter. Lees verder

Meer van hetzelfde: hol “war-on-drugs” addiction-shaming geblaat door Trump

Question: Trump verklaart de Amerikaanse verslaving aan zware pijnstillers uitgeroepen tot een nationale gezondheidscrisis. Dat is toch gunstig?
Answer: Ik krijg er heel weinig hoop van. De toon blijft hetzelfde: War on drugs!… Een oorlog die al 50 jaar wordt gevoerd en het enig resultaat is dat drugs beter van kwaliteit en goed koper zijn dan ooit tevoren.
Er komt namelijk niet per direct meer geld vrij in Amerika voor behandeling en preventie. Het enige dat gebeurt is bedreiging van een bevolkingsgroep die toch al in de knel zit. En de gevangenisdreiging heeft alleen maar bijgedragen aan de Amerikaanse depressie die ik als het fundament zie voor al de Amerikaanse opiaat-epidemie. Laat ik duidelijk zijn: die bestaat en die groeiende is!
Lees verder

Trump… het is even schrikken

Trump als teleurstelling

praatmethans_trumpIk hoorde al van klanten dat zij de teleurstelling van de verkiezing van Trump ervoeren als zo’n grote tegenvaller dat zij er trek van kregen.

Dus nou hoor ik de eerste mensen al zeggen:

“die verslaafden die grijpen ook alles aan om te gebruiken…”

Maar ik zie dat een aantal van mijn klanten in een verslaving terecht zijn omdat zij toch wat meer onrecht hebben meegemaakt en ook wat meer open minded zijn dan het landelijk gemiddelde. En ook dat zij wat minder in staat zijn om met die lastige emoties om te gaan zoals de gevoelens bij tegenslag.


Lees verder

Victas overgenomen door Arkin…

exitVictasArkin gaat waarschijnlijk verder met de failliete Victas*. Dat is belangrijk voor Utrecht. Victas: een groep mensen met vaak veel hart voor de zaak en voor hun cliënten maar helaas ook wel een bestuur dat zich met veel bezig hield behalve het integreren van het conglomeraat dat Centrum Maliebaan (de voorloper van van victas) eigenlijk altijd is gebleven. Centrum Maliebaan was namelijk een samenwerking tussen veel verschillende instantietjes in Utrecht die eigenlijk onvoldoende echt zijn gaan samenwerken. Er is natuurlijk in de loop van jaren veel gedoe geweest op bestuurlijk niveau en in deze politieke periode van vooral weg-bezuinigen (Victas is niet de enige die ten onder dreigt te gaan in de verslavingszorg) bleek dit management niet opgewassen tegen deze tijd.
Dat is pijnlijk. Dat is vooral pijnlijk voor de 440 medewerkers maar dat is zeker net zo pijnlijk voor Nederland. Lees verder

Gemeenten zijn wèl realistisch over softdrugs

@cetera

Gemeenten zijn wèl realistisch over softdrugs

een grote hennepplantage met 65.000 planten. Er werden drie arrestaties verricht. ANP PHOTO ROBERT VAN DEN BERGE

een grote hennepplantage met 65.000 planten. Er werden drie arrestaties verricht. ANP PHOTO ROBERT VAN DEN BERGE

Steeds meer gemeenten (m.n. Amsterdam, Eindhoven, Heerlen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo en Zwijndrecht) willen op een realistische manier aan de slag met softdrugs. Het gezamenlijk plan van de gemeenten zou zijn om het hele proces van teelt tot verkoop onder toezicht van de gemeenten te brengen.


Coffeeshops

Die coffeeshops zijn destijds een goed idee geweest omdat daarvoor de verkoop uitsluitend door straatdealers werd gedaan waarmee regelmatig softdrugs en harddrugs naast elkaar verkocht werden. Iets wat de stap van soft- naar harddrugs natuurlijk wel in de hand werkte. In een coffeeshop mag namelijk niet harddrugs of alcohol verkocht worden. Lees verder

D66 denkt wel na #reguleren van de #wietteelt

Eindelijk de wietteelt reguleren…

PraatmetHans-coffeeshopsIn navolging van vooruitstrevende partijen zoals de Piratenpartij is gelukkig ook een grotere partij als D66 nu hardop aan het nadenken.
Laten we inderdaad eindelijk eens de wietteelt gewoon “reguleren” zodat niet de dreiging van allerlei maatregelen boven de hoofden van de producerende ondernemers hangt.
Het “legaliseren” ervan is een term die men blijkbaar nog niet aandurft (mijns inziens bezopen want we worden rechts ingehaald door Californie en vervolgens de ene na de andere Amerikaanse staat.. maar goed. Bij een regering als de onze moeten we misschien blij zijn met iedere vorm van “in beweging komen”).
En persoonlijk moet ik wel wat gniffelen als ik een keurige politica hoor zeggen: “geregulerend dat er veilig spul moet komen”… 🙂
Lees verder

Cannabis met 15% THC-gehalte even strafbaar als heroïne??? Waarom is dat waanzin?

Status

Opnieuw gaat de huidige regering een beetje vreemd doen. Niet alleen wordt de verslavingszorg afgepeld zodat er pas hulp is bij verslaving als je zwaar verslaafd bent (één keer raden wat dat gaat betekenen voor het aantal verslaafden over een paar jaar) maar nu gaan ze ook nog de voorsprong uitkleden die we op het buitenland hadden in verslavingsaanpak.

Lees verder

Waar EPIC lijkt te falen als het gaat om EPD en de veiligheid van uw gegevens

Citeren

Elders heb ik al mijn twijfels uitgesproken over de privacy van ons EPD en wat eea voor de individuele gebruiker betreft.
ik verwijs hier naar een interassant stuk van Jan Jacobs: “Epic fail met EPD in Nijmegen?” op www.smarthealth.nl*
Voor de mensen die geen zin hebben om het hele artikel te lezen kopieer ik even de meest belangrijke alinea:
Lees verder

Vlaamse Artsen drinken teveel

Citeren

Opinie

“Vlaamse Artsen drinken teveel” horen we op het nieuws op RTL4… en de aandacht gaat naar het drinken. Er is een klein beetje aandacht voor de stress van hun werk maar er is toch vooral een toontje waarin we ons toch wel zorgen moeten maken over het gegeven dat “ze misschien wel handelingen onder invloed doen”.
Rare wereld….

Natuurlijk is alcohol of coke een manier om spanning te reguleren. Dat was het al voor het begin van onze jaartelling.
Als een brein zichzelf door werkdruk en nog kortere consulten en nog meer controlerende rompslomp tot ongekende hoogten heeft op ge-hype-t, dan wordt alcohol aantrekkelijk om alles een beetje te down-tunen. Als de verminderde kwaliteit van de nachtrust aan het vermogen begint te knagen om efficiënt te zijn of als de uitputting in de weg gaat staan van het vermogen om te genieten… een werkzame oplossing ligt al snel op tafel (ook al heeft die dan wel weer een lelijk bijsmaakje achteraf).

Maar waar ligt de oplossing? Waar zoeken we de oplossing?

Lees verder

3 doden door XTC

Op het Amsterdam Dance Event zijn drie mensen gestorven.
“er is bij de deur gezocht of er drugs werden megenomen” is de belangrijkste reactie. “We hebben onze best gedaan” hoor ik dan. Maar laten we wel zijn: tenzij je iedereen laat strippen inclusief het ondergoed en aan een invwendig onderzoek onderwerpt zullen er drugs binnenkomen op dergelijke dansfeesten.

Drie doden, waarschijnlijk doordat de gebruikers van die drugs niet wisten hoe goed die XTC eigenlijk is (de hoeveelheid MDMA per pil is in de afgelopen jaren “War on drugs” letterlijk verdubbeld) heeft dus tot hun dood geleid. Bij de deur een beetje fouilleren heeft niet zo veel zin gehad, zij kunnen het gewoon niet meer navertellen.
Lees verder

Geachte politici: Als de WHO het nou toch zegt… decriminaliseren druggebruik!

“Reform approaches towards drug use. Rather than punishing people who use drugs but do no harm to others, governments must offer them access to effective HIV and health services, including harm reduction programmes and voluntary, evidence-based treatment for drug dependence”

Dat is niet mijn tekst, dat is niet de tekst van, zoals bepaalde politici wel zeggen, “linkse hobbyisten”, dat is niet een tekst van, zoals dat wel gezegd wordt door de christelijke politiek, “goddeloze druggebruikers die we moeten vrezen”… dit staat in een recent rapport van een departement van DE WORLD HEALTH ORGANIZATION (als onderdeel van de UN)!
Lees verder

Colorado legaliseert Cannabis

Terzijde

Colorado (USA) heeft de slimme stap gezet om cannabis niet alleen te gedogen maar zowel gebruik als productie gewoon te legaliseren.


Gevolg: de politie heeft ineens meer tijd vrij om zich met criminaliteit bezig te houden. En de staat verwacht tientallen miljoenen aan extra inkomsten door belasting heffing. Verder mag verwacht worden dat de kwaliteit van de verkochte vannabis verbetert omdat minder gebruik gemaakt zal worden doordat ook de productie gelegaliseerd is .Dat maakt dat dee bedrijfsvoering normaliseert en onverantwoorde meststoffen en pesticiden zullen niet langer gebruikt worden

commentaar: Nederland heeft lang gezegd dat ze die stap ook wel zouden willen zetten maar dat dit niet kon in verband met de internationale partners zoals de USA…

rechts ingehaald zou ik zeggen

De #VVD en de #PVDA willen een meldplicht voor verslaafde artsen.. Is dat een goed idee?

Opnieuw zien we dat een populistische politicus zonder veel kennis van zaken en met veel oog voor media-aandacht zijn puntjes proberen te maken. De PVDA en VVD stellen namelijk gezamenlijk voor om het strafbaar te stellen wanneer een arts op de hoogte is van de verslaving bij een collega en dat niet zou melden aan de instanties.

er wordt te vaak weg gekeken.. dàt moet worden aangepakt! ~ zijn de VVD en de PVDA het helemaal met elkaar eens

—–

haalbaarheid

Dat klinkt aardig maar het is natuurlijk Lees verder

Onschuldig geofferd in de War on Drugs #warondrugs #praatmethans

Een redenatie van veel mensen die toch maar vóór de “war on drugs” zijn, die is dat mensen vaak de gedachte hebben dat “het uiteindelijk toch de junkies en de verslaafden zijn die het slachtoffer worden van die ‘oorlog’.”
“Nou goed, dan was iemand misschien een beetje minder schuldig dan dat we dachten maar uiteindelijk klopt het gemiddeld genomen toch wel want er zijn genoeg junks die niet gepakt worden terwijl ze wel mijn telefoon pakken” … of zo.

Was dat maar zo!

Lees verder

War-on-Drugs? is dat weggegooid geld?

War-on-Drugs? Weggegooid geld?

Aan alle mensen die nog bezig zijn met het criminaliseren van druggebruik en het jagen op mensen die verslaafd zijn geraakt. Met name aan alle politici die denken dat zij iets fatsoenlijks doen door te blijven schermen met de utopie dat het criminaliseren een oplossing zou zijn.
Er is inmiddels bijna geen oorlog meer die zo lang duurt als de ‘War on Drugs’. Er is geen oorlog die zoveel mensen in het gevang heeft gebracht, ter dood heeft gebracht of die, juist door de leefwijze die door criminaliteit ontstaat, zo veel doden, ook onder onschuldigen heeft veroorzaakt.
Onderzoek naar medicatie en functioneel hersenonderzoek wordt onmogelijk gemaakt door de illegale status van veel middelen die mogelijk ook een gezonde uitwerking zouden kunnen hebben als zij beter onderzocht waren en gemodificeerd zouden kunnen worden…

Mocht u nog denken: “we moeten harder optreden”?

Lees verder

Zijn pijnstillers gevaarlijker dan heroïne en cocaïne

Mening vorming

Het is niet altijd makkelijk om duidelijk te hebben waar het nou over gaat bij de keuze wanneer een stofje een “harddrug” wordt en wanneer niet.
Het gevaar dat er aan een stofje kleeft, speelt daar natuurlijk een rol in. Maar dat daar meer over te zeggen is, dat laat onder andere dit stukje zien in de Businessinsider:
pijnstillers gevaarlijker dan heroine plus cocaine in USA

PraatmetHans.nl

Last van verslaving? PraatmetHans .nl

“De hypocrisie van de achterdeur”, #Spong over de #Wietpas

Terzijde

Advocaat Spong - De hypocrisie van de achterdeurStraks wordt in Felix Meritis het nieuwe boek van advocaat Spong gelanceerd: “De hypocrisie van de achterdeur”, waarin hij helder uiteen zet hoe het invoeren van een wietpas in wezen natuurlijk het verkwanselen is van rechten. Want in wezen is dat ook een criminele activiteit natuurlijk, omdat de overheid ineens helpt met het opzetten van clubs waarin illegale dingen gebeuren. Want, hoe wonderlijk ook -als je de schadelijkheid en verslavende capaciteit van cannabis vergelijkt met bijvoorbeeld alcohol-, cannabis wordt misschien gedoogd maar is nog altijd illegaal.
Lees verder

nieuwsreactie op: onrust in Roosendaal

En wederom wordt de mediageile politiek ingehaald door de resultaten van hun eigen keuzes.
Het is nog maar kort geleden dat de heren en dames politici over elkaar heen duikelden om zoveel mogelijk hun puntjes te scoren bij de journalisten: “als ik nou ook iets zeg om de kiezer bang te maken voor die enge drugs.. dan bied ik ze vervolgens gelijk een oolossing voor de angst die ik ze net heb aangepraat en dan gaan ze vast op mij stemmen…” Een veelgebruikt recept. Ook weer toegepast op coffeshops.

Coffeeshops, beste lezer, da’s een onderwerp waar destijds echt best lang over nagedacht is. Het is niet iets dat ere altijd als is geweest. Het is en strategie die inmiddels ook best wel héél goed onderzocht is… en veel internationale waardering heeft gekregen.
En wat er dan gebeurt door die popi kuifjes in de politiek die zo veel verontwaardigdheid ventileren over ieder ongemakje dat -indien voldoende uitgemolken- weer voor een plukje stemmers kan zorgen.. dat doet me denken aan onhandig medicijngebruik van een chronisch zieke.

Misschien is de analogie te herkennen: de depressieve patiënt die onhandig impulsief met z’n medicatie stopt. Niet omdat er geen sprake meer is van z’n dreigende depressiviteit maar omdat ie er geen làst meer van heeft… omdat de medicatie inderdaad werkt, dus. Omdat de last van een bepaald probleem fors is teruggelopen ontstaat de gedachte dat er niks aan de hand is. En als er niks aan de hand is dan hoef je ook geen medicijnen te slikken, toch? Als er niks aan de hand is dan worden de eventuele bijwerkingen trouwens ook veel onverteerbaarder.

Middelengebruik is inmiddels normaal in onze maatschappij, een beetje blowen is een hele aardige maat voor de integratie van Marrokaanse immigranten en van alcohol is zo langzamerhand duidelijk aan het worden dat het een harddrug is dus laten we ook niet al te moeilijk doen. Ik weet donders goed dat verslaving bestaat en dat het levens verwoest maar minstens zo vaak was dat leven al stuk en was het middelengebruik een onhandige manier om vol te houden wat niet vol te houden is. Middelengebruik accepteren als een gegeven en niet proberen te doen alsof je het kan overwinnen of weg kan poetsen, dat heeft waarschijnlijk meer zin. Middelenmisbruik voorkomen door te legaliseren -zodat je niet langer makkelijk je harddrugs bij dezelfde dealer kan krijgen- heeft al duizenden van de drugs gehouden. Maar daarom hebben we niet meer door wat de positieve effecten ook alweer waren van coffeeshops en kijken we alleen nog negatief naar overlast die nog wel merkbaar is en daar heeft zo’n politiek kuifje dan nog wel een meninkje over.

Ik zeg niet dat er geen overlast of risico zal zijn. Maar ik zeg wel dat het een oplossing was voor iets.
Dus als je dingen alleen maar gaat verbieden zonder dat je iets creatiefs doet met de dingen die daaronder liggen, dan kan je verwachten dat dingen mis gaan lopen.

En inderdaad… in Roosendaal daar zeggen verontruste ouders al dat het onrustiger is met dealers op straat…
sinds dat de coffeeshops zijn gesloten…