Spreekuurvragen: Kan echt ik nooit meer drinken?

Het lullige antwoord is natuurlijk: dat kàn je maar al te goed 😉
Het draait er om wat je wilt
Het draait er om dat je juist weer grip krijgt op je wil, toch?

  • Sommige mensen voelen zo’n sterke trek door hun verslaving dat zij het uiteindelijk zelf makkelijker vinden om afscheid te nemen van gebruik.
  • Sommige mensen zijn in staat om zichzelf met duidelijke afspraken (met zichzelf en met anderen) in het gareel te houden.
  • Anderen werken aan hun emotionele afhankelijkheid en blijken vervolgens eigenlijk helemaal niet zo veel biologische verslaving te hebben (hoewel het toch vrijwel altijd wel een puntje van aandacht blijft).