Trump… het is even schrikken

Trump als teleurstelling

praatmethans_trumpIk hoorde al van klanten dat zij de teleurstelling van de verkiezing van Trump ervoeren als zo’n grote tegenvaller dat zij er trek van kregen.

Dus nou hoor ik de eerste mensen al zeggen:

“die verslaafden die grijpen ook alles aan om te gebruiken…”

Maar ik zie dat een aantal van mijn klanten in een verslaving terecht zijn omdat zij toch wat meer onrecht hebben meegemaakt en ook wat meer open minded zijn dan het landelijk gemiddelde. En ook dat zij wat minder in staat zijn om met die lastige emoties om te gaan zoals de gevoelens bij tegenslag.


Lees verder

Hoe voorkom je dat eeuwige veroordelen vanuit boosheid?

veroordeling brengt weinig

PraatmetHans_Teleurstelling-RoosHet is heel makkelijk om te veroordelen, sterker nog het is moeilijk om dat niet te doen.
Natuurlijk zijn er een heel stel afspraken niet nagekomen in de loop der tijd. Dat bedoel ik niet lullig of verwijtend. Maar dat gebeurt heel natuurlijk, dat is niet te voorkomen als jouw brein halverwege de avond ineens anders gemotiveerd raakt.

“mensen met een verslaving zijn niet ongemotiveerd, ze zijn anders gemotiveerd.”

Lees verder

Hoe help ik mijn kind of partner met een verslaving?

Hoe help ik mijn kind of partner met een verslaving?

Laat ik heel duidelijk zijn: je kan niet zorgen dat iemand zichzelf gaat controleren. Je kunt iemand de voorwaarden geven om zichzelf te gaan controleren.
De verslaving van jouw kind, de verslaving van jouw partner kan nooit jouw “schuld” zijn. Stel jezelf daarin niet zo centraal. Als jouw schaamte in de weg staat om adequaat te reageren op de situatie, als je liever niet reageert omdat het lastig is, omdat je bang bent iemand pijn te doen, dat zal je waarschijnlijk uiteindelijk als “fout” gaan ervaren, achteraf.
Lees verder

Nieuwjaar: 3 Aandachtspunten om “goede voornemens” ook ècht te laten gebeuren

Fireworks at Disneyworld.

Fireworks @ Disneyland

We zijn er weer bijna: 31 december om 23:59 ademen we nog eens goed in om al onze goede voornemens voor het volgend jaar op te lepelen. Vol goede moed, of voor sommigen al met een beetje smalende achterdocht, laten we een rijtje woorden uit onze mond komen die ons zelf een erg goed gevoel geven als we ze uit aan het spreken zijn. We begrijpen niet altijd zo goed waarom onze omgeving zo minzaam staat te glimlachen. “Dat ben ik ècht van plan!” zeggen we nog.

…en dat gelooft ook iedereen, dat je dat van plan bent. Het lijstje lijkt alleen zo op het lijstje van vorig jaar…

Dit probleem kan je natuurlijk makkelijk oplossen door ervoor te zorgen dat je ieder jaar oud-en-nieuw met mensen viert die je vorig jaar nog niet kende, òf je kunt iets veranderen aan jouw lijstje met goede voornemens.
Daarbij helpt het om de volgende punten in het achterhoofd te houden bij het uitspreken van onze goede voornemens: Lees verder